תנו הדר לעברית: מבט עכשווי על משמעות השפה העברית בעיני זאב ז'בוטינסקי - אוגוסט 2021

ענבל בראל (גוטסמן)

ההרצאה נערכה במסגרת מפגשי התרבות של המועדון העברי בפריז.