אודות המחלקה לעברית ולתרבות

חזון ומטרות

המחלקה לעברית ולתרבות בהסתדרות הציונית העולמית, פועלת לקידום השפה העברית והתרבות הישראלית והיהודית בקרב הקהילות היהודיות בעולם.

המחלקה מטפחת את הוראת העברית בתפוצות, תומכת במסגרות ללימוד עברית, מפתחת יוזמות לעידוד הזיקה לשפה ולתרבות הלאום ומפתחת כלים חדשים, המותאמים לצרכים העכשוויים של יהודי התפוצות ולמאה ה-21.

המחלקה פועלת במגוון אמצעים על מנת לקשר את יהדות התפוצות ואזרחי ישראל לתרבות היהודית-ישראלית.  אנו פועלים להנגשת התרבות הישראלית ולהפצתה בארץ ובעולם תוך קידום מעמד העברית, שיפור דרכי הוראתה והנחלתה בקרב הדור הבא כשפה עדכנית, משמעותית ורלוונטית.

הפעילויות שלנו: