חגים וזמנים ללשון: הוראת עברית בהקשרים תרבותיים ואותנטיים, והדגמות לגבי חג פורים.

ענבל בראל (גוטסמן) ינואר 2021

ההשתלמות נערכה עבור מורים שליחים של ההסתדרות הציונית העולמית.