משירי ארץ אהבתי: על ציונות ואהבת הארץ והשפה העברית ביצירתה של לאה גולדברג

פרופ' גדעון טיקוצקי וענבל בראל (גוטסמן)- ינואר 2021