למידת שפה מבוססת פרויקטים כגשר לשפה ולתרבות העברית- PBLL

אור-לי לביא-טרייביש - אוגוסט 2020

ההשתלמות נערכה מטעם המחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית.