כל עוד בלבב: להתחבר לישראל ולשפה העברית בכל עת ומקום – מגמות עכשוויות, שיתופי פעולה קהילתיים וחומרים אותנטיים ללימוד עברית

הילה דרכלר, שי לוי וענבל בראל (גוטסמן)