"לקיוון ישראל": הוראת עברית בצורה חווייתית ומשמעותית

אילנה שפירא - אוגוסט 2020

ההשתלמות נערכה מטעם המחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית.