משחקים ולומדים – "ישראל שלי": להכיר את ישראל בשיעורי עברית

ענת גודמן - אוגוסט 2020

ההשתלמות נערכה מטעם המחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית.