שעת סיפור מקרוב אבל מרחוק: סיפורים לילדים בשיעורי עברית ופעילויות חווייתיות - מפגש 2

מרגלית קונשטוק - מאי 2020

ההשתלמות נערכה מטעם המחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית.