שעת סיפור מקרוב אבל מרחוק: סיפורים לילדים בשיעורי עברית ופעילויות חווייתיות - מפגש 1

מרגלית קונשטוק - אפריל 2020

ההשתלמות נערכה מטעם המחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית.