ברוכים הבאים לישראל: להביא את ישראל לכיתת עברית

מרגלית קונשטוק - אוגוסט 2020

ההשתלמות נערכה מטעם המחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית.