ישראלית או עברית: באיזו שפה אנחנו מדברים?

רוביק רוזנטל ופרופ' גלעד צוקרמן - דצמבר 2018

דיון שנערך במכון ון-ליר, בהשתתפות רוביק רוזנטל ופרופ' גלעד צוקרמן. 

מנחה: אורן הרמן