הסלנג בשפה העברית: ניוון או גיוון?

ד"ר ניסן נצר - פברואר 2013

הרצאה של ד"ר ניסן נצר, שנערכה באוניברסיטת בר-אילן.

מילות מפתח:

לשון הדיבור

מילים שאולות משפות זרות /יידיש, אנגלית, רוסית, ערבית

משקלי השם

קיצורים

יצירות כילאיים