בראשית היה... השפה!

פרופ' עוזי אורנן - אביב 2013

הרצאה של פרופ' עוזי אורנן, שנערכה בבית הסופר.

מילות מפתח:

אליעזר בן יהודה ותחיית הלשון.

מלחמת השפות (בטכניון)

התפתחות השפה העברית.

בלשנות חברתית

דיגלוסיה

שפה וזהות יהודית חדשה.