האם העברית יכולה להיות שפה שוויונית מבחינה מגדרית?

ד"ר מלכה מוצ'ניק - מרץ 2014

הרצאה של ד"ר מלכה מוצ'ניק באוניברסיטת בר-אילן.

מילות מפתח:

שפה וחברה

שפה ומגדר / אפליה, מִינָנוּת.  

כללי זכר ונקבה.