מה זה להיות אותנטי?

ענבל בראל (גוטסמן)

מה זה להיות אותנטי?

האם אפשר להבין חומרים אותנטיים בלשון שאינה שפת-אם?