עברית בשט"ח

פרויקט עברית אמל"ט – עברית בשט"ח

 

"עברית בשט"ח" (=שפה, טכנולוגיה וחיבור) הוא מיזם משותף לאמי"ה, המחלקה לעברית ותרבות בהסתדרות הציונית העולמית ויונייטד- מט"ח, שמטרתו לפתח תכנית ללימודי עברית מגן ועד סוף התיכון.

התכנית מיועדת למערכת החינוך היהודית בארגנטינה בשלב ראשון, ולאחר מכן בקהילות נוספות בעולם. כיום ברוב בתי ספר אין תכנית הדרגתית להוראת העברית ובאלה שיש – מדובר בתכניות חלקיות בלבד. התכנית תציע מעבר לפריטי הלשון ואוצר המילים הנדרשים בכל שלב ושלב, גם תכנית אופרטיבית שתיתן כלים מעשיים לצוותי המורים.

במסגרת המיזם, תתבצע עבודה מול כ-40 בתי ספר בארגנטינה, בכל שכבות הגיל ובמגוון בתי ספר: מבתי הספר הדתיים ביותר ועד לבתי הספר המסורתיים.

העבודה תכלול מספר שלבים:

  1. הקמת צוות עבודה מקומי בהנחיית איש מקצוע בתחום
  2. פיתוח השלבים השונים של התכנית (= רמות הלימוד)
  3. בחירת חומרי לימוד מתאימים מהמגוון הקיים
  4. פיתוח חומרים יעודיים בהתאם לצורך
  5. פיתוח מערך מבחנים שיועברו בבתי ספר שונים לצורך הערכת הפרויקט בשלב ראשון ובהמשך, לצורך מתן תעודות לימוד לתלמידים.